XX. EKE-gyereksíverseny
Versenyszabályzat

A verseny időpontja: 2024. március 16., szombat, 10 óra.
Versenyszám: gyerek óriás műlesiklás, egy futam (a pálya hossza 300 m)
Kik indulhatnak: 17. életévüket még be nem töltött gyerekek

Korcsoportok:

 • Lányok / Fiúk: 3–4 évesek
 • Lányok / Fiúk: 5–6 évesek
 • Lányok / Fiúk: 7–8 évesek
 • Lányok / Fiúk: 9–10 évesek
 • Lányok / Fiúk: 11–12 évesek
 • Lányok / Fiúk: 13–14 évesek
 • Lányok / Fiúk: 15–16 évesek

A gyerekeket már betöltött életkoruk alapján soroljuk be korcsoportokba.

 • pont a verseny napján született gyerekek az aznap betöltött életkoruknak megfelelő korcsoportban indulhatnak
 • a 17. életévüket pont a verseny napján betöltő gyerekek kivételes módon jogosultak a részvételre a 15–16 éves korcsoportban
 • A versenyen részt vehetnek azok a gyerekek is, akik a verseny napjáig még nem töltötték be a 3. életévüket – őket a 3-4 éves korcsoportba soroljuk.

Jelentkezési határidő: 2024. március 8., péntek dél (12.00 óra).

Bejelentkezés: csak előzetesen lehetséges, online a siverseny.ekekolozsvar.ro oldalon a Regisztráció menüpont alatt.
Az előzetes bejelentkezés a hatékonyabb és kiszámíthatóbb szervezés (oklevelek előzetes kinyomtatása, megfelelő számú ajándékcsomag elkészítése stb.) miatt szükséges.
A regisztrációs űrlapot pontosan, helyesen (a neveket ékezetekkel) kell kitölteni.
FIGYELEM! Az online nevezést csak a szülő/gyám végezheti el, a regisztrációs űrlapon a szülő adatainak kell szerepelnie, ellenkező esetben nem tudjuk elfogadni a nevezést.

Részvételi hozzájárulás (nevezési díj)

 • Abban az esetben, ha legalább egy szülő EKE-tag, a hozzájárulás értéke 20 lej/fő.
 • Amennyiben a szülők egyike sem EKE-tag, a hozzájárulás értéke 30 lej/fő.
 • Abban az esetben, ha valamely szülő már benevezte 2 gyerekét, a többi gyerekének részvétele ingyenes.
 • A részvételi hozzájárulásokat a síverseny napján, március 16-án lehet befizetni a versenyirodában felállított pénztárnál 8:30 és 9:30 között.

A regisztráció véglegesítése a verseny napján
Az előzetes regisztrációt a verseny napján a versenyirodában kell véglegesíteni, reggel 8.30–9.30 óra között, a következőképpen:

 • A részvételi hozzájárulást a helyszínen felállított pénztárnál lehet befizetni.
 • A korosztálynak megfelelő regisztrációs asztalnál kérésre be kell mutatni a részvételi hozzájárulás kifizetését igazoló nyugtát és a résztvevő gyerek születési bizonyítványának másolatát (felmutatható fényképként is, bármilyen elektronikus eszközzel – telefon, táblagép stb.).
 • A kísérő szülőnek vagy gyámnak alá kell írnia egy beleegyezési nyilatkozatot a gyerek részvételére vonatkozóan. A beleegyezési nyilatkozatot a regisztrációs rendszer automatikusan generálja a nevezés során megadott adatok felhasználásával. A nyilatkozat szövege megtekinthető és letölthető itt: magyar, román, angol.
 • Abban az esetben, ha a gyereket a versenyre nem szülő vagy gyám kíséri el, hanem más személy, a gyereket benevező szülőnek a nyilatkozatot ki kell nyomtatnia, adatokkal helyesen kitöltenie és legkésőbb a versenyt megelőző napig el kell küldenie a szervezőknek a siverseny@ekekolozsvar.ro címre.
 • Abban az esetben, ha a gyereket a versenyre egy szülő vagy gyám kíséri el, de nem az a személy, aki benevezte a gyereket, és a kitöltött nyilatkozatot nem küldte el előzetesen a szervezőknek, a gyereket kísérő szülőnek/gyámnak a helyszínen ki kell töltenie és alá kell írnia egy hasonló űrlapot.
 • Abban az esetben, ha a gyerek szülei/gyámja nem gondoskodnak arról, hogy a kitöltött nyilatkozat előzetesen eljusson a szervezőkhöz, és a gyereket kísérő személy nem jogosult nyilatkozat aláírására (nem a gyerek szülője vagy gyámja), a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy – nyilatkozat híján – ne engedélyezzék az illető gyereknek a síversenyen való részvételét.
 • Át kell venni a rajtszámot. A rajtszámokat NEM szabad hazavinni, a díjkiosztás után kötelező módon le kell adni a versenyirodában a szervezőknek.

A verseny lebonyolítási folyamata

Versenylebonyolító csapat
A versenyt 2 rajtbíró, 3 pályabíró és 3 célbíró irányítja, őket kiszolgálja egy 4 tagú, szervezőkből álló síléces csoport.

Versenyzők szállítása a felvonóval
Minden versenyzőnek javasoljuk a piros pálya melletti tányéros felvonót, hogy időben felérjen a rajthoz. Megkérjük a szülőket, hogy a kisebb gyerekeket segítsék feljutni a rajthoz. A sípályán működő felvonó használata a verseny előtt, közben vagy után a versenyző saját költségére történik.

Rajtolás
A rajtbíró utasítására a versenyző felkészül és induláskor a lábával elüti az indítókart (FONTOS, hogy a kart helyesen mozdítsa el, ellenkező esetben nem indul be az időmérő).
A kar helyes elmozdulása azonnal beindítja az időmérőt.
A rajtbíró távbeszélőn közli a célbírókkal az elindult versenyző nevét és rajtszámát.
A célnál egy ügyeletes szervező hangosbeszélővel bemondja az aktuális versenyző nevét és rajtszámát.

Futam
Az ereszkedés során a kapukat szabályosan kell bevenni.
3 pályabíró szakaszonként figyeli a futamot és az esetleges szabálytalanságokat távbeszélőn jelenti a célbíróknak.
Egy vagy több kapu kihagyása vagy a verseny feladása esetén a versenyzőt kizárjuk.

Célba érkezés, eredményrögzítés
Amint a versenyző áthalad a festékkel is jelzett célvonal két végén felállított fotocellák között, az időmérő leáll, és a mért időt mindenki leolvashatja a kijelzőn.
A célbírók a leolvasott időeredményt két helyen rögzítik: egy korcsoport és nem szerinti nyomtatott táblázatban, valamint ennek egy nagyméretű, nyilvánosan látható, papírfunkciós (flipchart) táblára felfogott változatára.
Ezt követően az illetékes célbíró lenullázza a kijelzőt és távbeszélőn közli a rajtbíróval, hogy indulhat a következő versenyző.
Miután teljesen lezajlott egy-egy korcsoport versenye, a nyomtatott listát a versenyirodába szállítjuk, és az eredmények azonnal számítógépes feldolgozásra kerülnek.
A bevezetett eredményeket és a kialakult sorrend helyességét a rendezvény szervezője ellenőrzi.
Az ellenőrzés után a helyezéseket felvezetjük a megfelelő nagyméretű listára, majd ezt közszemlére kifüggesztjük az étkezde falára.

Helyezések
A helyezéseket az ereszkedési idő alapján számítjuk ki, korcsoportonként a leggyorsabb (a legkisebb időt elérő) versenyző részesül I. díjban.
A versenyzők által elért időeredményeket, korcsoportonként, látható helyen kifüggesztjük.
A 3-4 éves korcsoport esetében a következő szabályokat alkalmazzuk:

 • Amennyiben egy versenyző segítséggel versenyez (vagyis nem önállóan ereszkedik le a kapuk között, pl. a szülő viszi le a gyereket), időeredményét nem vesszük figyelembe. A szülővel leereszkedő gyerekeket is nyereményekben részesítjük, de nem rangsoroljuk őket.
 • Azokat a gyerekeket, akik önállóan ereszkednek le a pályán, de kihagynak egy vagy több kaput, nem zárjuk ki, esetükben a kihagyott kapuk számának függvényében időbüntetést számítunk fel, és azon versenyzők után rangsoroljuk őket, akik szabályosan, minden kaput bevéve ereszkedtek le. Időbüntetés: minden kihagyott kapu után 10 mp-et adunk hozzá a gyerek ereszkedési idejéhez.

Nem számít segítségnek, ha a kísérő a kijelölt pályán kívül haladva kíséri a versenyzőt, és csak szóbeli utasításokkal látja el.

Díjazás

 • Az I., II. és III. helyezetteket éremmel, kupával és különféle ajándéktárgyakkal jutalmazzuk, emellett minden versenyző részvételi oklevéllel és egy kisebb ajándékcsomaggal térhet haza.

Felszerelés:
A versenyen a megszokott sífelszerelés mellett KÖTELEZŐ a védősisak használata.
A versenyző csak a beiratkozásnál kapott rajtszám viselésével indulhat a versenyen.

Elsősegélynyújtás
A verseny ideje alatt a versenyzők szükség esetén számíthatnak a Kolozs Megyei Hegyimentő Szolgálat segítségére. Ugyanakkor a szervezők biztosítják orvos jelenlétét a rendezvény helyszínén.

Fényképek, videófelvételek
A rendezvény során a szervezők megbízásából fényképek és videófelvételek készülnek. A résztvevők képviselői beleegyeznek abba, hogy az ily módon készült képeket, felvételeket a verseny népszerűsítése céljából a szervezők felhasználják, a honlapon közzétegyék.

Bejelentések és panaszok
Amennyiben valaki a rendezvény során nincs megelégedve bármilyen, a szervezők felelősségi körébe tartozó körülménnyel, kérjük, a versenyirodában igényeljen egy erre a célra készített nyomtatványt, és azt töltse ki, vagy írja meg panaszát e-mailben a szervezőknek. A beadványok a rendezvény szervezőjéhez jutnak, aki a lehető legrövidebb időn belül személyesen válaszol minden panaszra.

Adatfeldolgozási tájékoztatás
A részt vevő gyerekek szülője vagy gyámja által a regisztrációs űrlap kitöltésével önként szolgáltatott adatokat a szervezők feldolgozzák a következő célokra: a résztvevők nyilvántartása; kapcsolattartás a résztvevővel a rendezvény előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása; statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről; a résztvevők tájékoztatása az Erdélyi Kárpát-Egyesület további rendezvényeiről. A szervezők a feldolgozott adatokat biztonságos körülmények között, szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személyeknek át nem adják. A résztvevők képviselői a regisztráció által hozzájárulnak a közölt adatoknak a fentebb említett célokra való felhasználásához. A regisztrációt végző személyek kérhetik az adatok törlését nyilvántartásunkból, amennyiben visszalépnek a rendezvényen való részvételtől, illetve a rendezvény lebonyolítása után. Az erre vonatkozó kéréseket e-mailen, a siverseny@ekekolozsvar.ro e-mailcímre kérjük küldeni.

Az EKE-gyereksíversenyre való bejelentkezéssel a résztvevők elfogadják jelen szabályzatot.

Szeretettel várjuk a gyerekeket, haladókat, kezdőket egyaránt!

A Yuppi Tábormozgalom Egyesület 2011-ben jött létre, hogy a diabéteszes, reumás és onkológiai betegségekkel együtt élő gyerekeket gyógyító élményekkel ajándékozza meg, ingyenes táborain keresztül. Az EKE – Kolozsvár 1891 a síversenyek részvételi hozzájárulásainak 10%-ával támogatja az ingyenes élményterápiás táborok költségeinek a fedezését.
Részvételi hozzájárulásával Ön is lehetővé teszi, hogy a Yuppi még több krónikusan beteg gyereket fogadhasson táboraiba!